Hình thức vận động

Trang chủ Hình thức vận động

BẢNG QUY ĐỔI CÁC HÌNH THỨC VẬN ĐỘNG THEO SỐ BƯỚC CHÂN

Bạn hãy nhập số (phút) với loại vận động thể lực để biết số bước chân tương ứng

{{ item.title }}
Bạn chưa chọn hình thức vận động nào
Bạn đã chọn:
  • {{ getNameInResult( type ) }}, thời gian vận động là {{ type.time }} phút.
Hình thức vận động của bạn tương đương với đi bộ {{ steps }} bước chân, mức độ vận động thể lực của bạn là {{ displayMucDoHoatDong() }}.
Bạn cũng có thể chọn quãng đường đi bộ thích hợp tại đây!
ico-01 ico-02 ico-03 ico-04 ico-05 ico-07 ico-08 ico-09 ico-10 ico-11 ico-12 ico-14 ico-15 ico-16 ico-17 ico-18 ico-20 ico-21 ico-22 ico-23