Giới thiệu


Danh mục khám


Đánh giá


Đặt lịch gói khám
Số 1A, Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

Giá Gói khám:

100.000đ.
MM_1 20.000đ
MM_2 40.000đ
Bệnh viện có thanh toán bằng hình thức tiền mặt và quẹt thẻ
Ẩn bảng giá