Mổ thận


Danh mục khám


Đặt lịch gói khám

Địa chỉ

12 Chu Văn An, Quận Ba Đình, Hà Nội

Giá Gói khám:

150.000đ.
MT_1 50.000đ
Bệnh viện có thanh toán bằng hình thức tiền mặt và quẹt thẻ
Ẩn bảng giá