Tổng quan
Hôm nay
Nốt ruồi là gì

Nốt ruồi là gì

Nốt ruồi, mà người Pháp gọi là “hạt làm duyên”, thường vô hại. Thế nhưng, đối với nốt ruồi đã trở th...
Đề xuất cho bạn