Bảng kiểm đánh giá nguy cơ Động kinh

Tiền sử chấn thương sọ não, viêm não
Tiền sử gia đình có người bị động kinh
Tiền sử nghiện rượu, nghiện chất
Cơn rối loạn về vận động, hành vi, cảm xúc
Cơn co giật toàn thể
Cơn co giật cục bộ
Cơn vắng