Tin mới
Tin hoạt động ngành
Dịch vụ
Không có dữ liệu
Số liệu thống kê
Không có dữ liệu
Bệnh viện
 • Khu Phố 5 Phường Tân Hiệp Thành phố Biên Hòa Đồng Nai
 •  (0251).3891500 (Tổng Đài - Bấm Phím 132: Khoa Cấp Cứu, Phím 139: Khám Khám Theo Yêu Cầu, Phím 133: Khoa Hồi Sức Chống Độc; Phím 154: Đặt lịch khám theo giờ)/ (0251).3891484 (P. Kế Hoạch Tổng Hợp)/ (0251).3891483 (P. Hành Chính)/ (096).7881717 (Hotline)
 • 234 Quốc Lộ 1A Phường Tân Biên Thành phố Biên Hòa Đồng Nai
 •  (0251).3884205 / (091).8303071 (Khoa Khám Bệnh) / (091).8908887 và (096).7751717 (Hotline) / (0251).3885203 (Kế Toán) / (0251).3881136 (Gây Mê Hồi Sức) / (0251).3883660 / (0251).3886099 (Khoa Sản) / (0251).8606420 (Cấp Cứu) / (0251).3886824 (Phòng Mổ) / (0251).3886098 (P. Hành Chính) / (0251).3883660 (P. Kế Hoạch Tổng Hợp) / (0251).6516494 (Khoa Nội Thần Kinh)
 • 154 - 156 Cách Mạng Tháng Tám Phường Quyết Thắng Thành phố Biên Hòa Đồng Nai
 •   (0251).3847431 (Khoa sản)
Nhà thuốc
 • Khu phố 9, 6/65 Giáo Xứ Xuân Trà, Hố Nai, Biên Hòa
 •  0987654321
 • 101/10 khu phố 10, quốc lộ 1A, Tân Biên, Biên Hòa
 •  0987654321
 • 160 Phan Đình Phùng, Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai
 •  0987654321