Tổng quan
Hôm nay
Bỏng đường hô hấp

Bỏng đường hô hấp

Hoàn cảnh và tác nhân gây bỏng hô hấp: Bỏng hô hấp do nạn nhân hít phải tác nhân gây bỏng như lửa, k...
Liệt thanh quản

Liệt thanh quản

Liệt thanh quản là hiện tượng thanh quản không đảm nhiệm được chức năng nói, thở và bảo vệ đường thở...
Bệnh kén phổi

Bệnh kén phổi

Bệnh kén phổi hay nói chính xác hơn là bệnh kén khí của phổi, là sự hiện diện của một hoặc nhiều vùn...
Đề xuất cho bạn