Ngày 8/2 Bộ Y tế đã khai trương ứng dụng SỨC KHOẺ VIỆT NAM trên thiết bị di động để người dân kịp thời cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và cung cấp thông tin liên quan tới nguy cơ và tình trạng nhiễm COVID -19, đồng thời hỗ trợ các đơn vị y tế trên đại bàn tỉnh, thành phố tiếp nhận, xử lý thông tin, đánh giá nguy cơ lây nhiễm đối với các ca bệnh nghi ngờ.

Để cài ứng dụng Sức khỏe Việt Nam trên Android, bạn tìm "Sức khỏe Việt nam" trên CHPlay hoặc vào link sau:

Để cài ứng dụng Sức khỏe Việt Nam trên iOS, bạn tìm "Sức khỏe Việt Nam" trên AppStore hoặc vào link sau:

Chờ hệ thống cài đặt là xong.

Hướng dẫn sử dụng:

Cảm ơn bạn!