Để cài app Sức khỏe Việt Nam trên Android, bạn tìm "Sức khỏe Việt Nam" trên CHPlay hoặc vào link sau:

Chờ hệ thống cài đặt là xong.

Cảm ơn bạn!