Chi tiết câu hỏi
10/02/2020
Trước diễn biến của dịch bệnh, nhất là thời điểm mọi người đi chơi nhiều, xin cho lời khuyên

Con người bây giờ giao lưu đi lại nhiều, khám phá nhiều và tiếp xúc nhiều với nhau và với động vật. Khái niệm bệnh lây từ động vật có từ lâu, và corona virus mới này cũng là hiện tượng tất yếu và không biết đến lúc nào, việc quan trọng là khi nó đến thì ứng phó trách nhiệm vì cộng đồng. Tìm hiểu THÔNG TIN CHÍNH XÁC chứ không hoảng loạn khi nghe tin vịt.