PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên trả lời VTV về sử dụng khẩu trang đúng cách phòng lây nhiễm nCoV

Video khác