Đột nhiên ngã xuống và ngất đi, người xanh tái, răng nghiến chặt, mắt trợn ngược, chân tay co cứng, ...