Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trực tiếp trả lời người dân về Mers-CoV (P.4)

Nguồn: Video do SKTD sản xuất
Video khác