Biết để sinh tồn: Cấp cứu nạn nhân ngộ độc thuốc trừ sâu

Nguồn: Video do SKTD sản xuất