Biết để sinh tồn: Sơ cứu nạn nhân bị chó cắn

Nguồn: Video do SKTD sản xuất