Hôm nay
Nguyên Nhân Gây Động Kinh

Nguyên Nhân Gây Động Kinh

Bệnh động kinh là một chứng bệnh hệ thần kinh do xáo trộn lập đi lập lại của một số nơ ron trong vỏ ...
Bệnh thần kinh ngoại biên

Bệnh thần kinh ngoại biên

Hệ thần kinh ngoại biên bao gồm tất cả các dây thần kinh không nằm ở não và tuỷ sống. Bệnh của hệ th...
Đề xuất cho bạn

Động kinh ở trẻ em - PGS. TS. Tôn Nữ Vân Anh

Video liên quan