Chi tiết bài viết
Tin xem nhiều
Nâng cao chất lượng Y tế miền Tây

Nâng cao chất lượng Y tế miền Tây

Sau 3 năm thực hiện Đề án phát triển y tế miền tây tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, hệ thống y tế tại 11 huyện miền núi Nghệ An đã được củng cố, ...