Vắc xin phòng bệnh Sởi bao gồm vắc xin Sởi đơn giá và vắc xin phối hợp Sởi – Rubella (MR) hoặc Sởi – Quai bị – Rubella (MMR).