Vắc xin Sởi đã được triển khai trong chương trình TCMR trên phạm vi toàn quốc từ năm 1985 cho trẻ lúc 9 tháng tuổi. Lịch tiêm mũi thứ hai vắc xin Sởi được triển khai từ năm 2006.

Dự án TCMR sẽ triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phối hợp Sởi – Rubella cho toàn bộ trẻ từ 1 – 14 tuổi tại tất cả xã/phường trên toàn quốc từ cuối năm 2014 đến đầu năm 2015. Mục tiêu của chiến dịch nhằm tạo miễn dịch chủ động phòng bệnh Sởi và Rubella, hướng tới mục tiêu loại trừ bệnh Sởi, khống chế bệnh Rubella và hội chứng Rubella bẩm sinh.

Sau chiến dịch, vắc xin Sởi đơn và vắc xin phối hợp Sởi – Rubella sẽ tiếp tục được triển khai tiêm chủng theo lịch trong TCMR các năm tiếp theo