Vắc xin Sởi – Rubella an toàn và hiệu quả khi tiêm chủng đồng thời với với vắc xin Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván (DPT), Bạch hầu – Uốn ván (DT hoặc Td), Lao, Bại liệt (OPV hoặc IPV), Hib, viêm gan B, vitamin A. Tuy nhiên, không được tiêm đồng thời hai mũi vắc xin khác nhau vào cùng 1 vị trí