Hầu hết các trường hợp có đáp ứng miễn dịch với Sởi, Rubella sau tiêm vắc xin và miễn dịch này là bền vững suốt đời