Những trường hợp đã được chẩn đoán xác định là mắc bệnh Sởi và Rubella thì không phải tiêm vắc xin Sởi - Rubella vì người mắc bệnh thường có miễn dịch bền vững với các bệnh này.Tuy nhiên, nếu chỉ mắc Sởi hoặc mắc Rubella hoặc chưa biết chắc chắn đã mắc các bệnh này thì việc tiêm vắc xin phối hợp Sởi - Rubella để phòng đồng thời 2 bệnh là cần thiết