Nếu trẻ đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Sởi đúng lịch thì trẻ có thể được bảo vệ khỏi bệnh Sởi. Tuy nhiên, trẻ chưa được bảo vệ phòng bệnh Rubella nên cần được tiêm vắc xin phối hợp Sởi –Rubella. Việc nhắc lại thêm một mũi Sởi nữa không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ