Nếu trẻ đã tiêm 1 mũi vắc xin Sởi – Rubella hoặc Sởi – Quai bị – Rubella trẻ vẫn cần được tiêm thêm 1 mũi vắc xin Sởi – Rubella trong chiến dịch (trừ trường hợp mới tiêm trong vòng 1 tháng gần đây.)