Tránh:

  • Sử dụng các chất kích thích vào vết thương như ớt bột, nước ép hoặc nhựa cây, axit hoặc kiềm.
  • Băng bó, đắp thuốc kín vết thương.