Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự phát triển lây nhiễm bệnh dại bao gồm:

  • Loại hình tiếp xúc
  • Mức độ nghiêm trọng của vết cắn
  • Số lượng vi rút dại xâm nhập vào
  • Loại động vật cắn 
  • Tình trạng miễn dịch của bệnh nhân
  • Vùng bị cắn - vết thương ở đầu và cổ, cũng như những vết thương ở các khu vực đầu mút thần kinh như ngón tay, thường có thời gian ủ bệnh ngắn hơn do khoảng cách gần hơn cho vi rút xâm nhập vào mô thần kinh.