Các biểu hiện đặc thù ở chó dại là những sự thay đổi trong hành vi thông thường của nó, chẳng hạn như:

  • Cắn khi không bị trêu chọc
  • Ăn những thứ khác thường như gậy, móng tay …
  • Chạy mà không có lý do rõ ràng
  • Thay đổi trong âm thanh, ví dụ sủa khàn và gầm gừ hoặc sủa không ra tiếng
  • Tiết nhiều nước bọt hoặc sùi bọt mép – nhưng không sợ nước (chứng sợ nước).
  • Thay đổi thói quen thường ngày hoặc chết