Bệnh này lây truyền qua đường truyền nhiễm, qua không khí, đi bơi là đến nơi đông người, có nguy cơ lây qua không khí hoặc qua vật dụng sử dụng chung. Vì thế vẫn nên áp dụng biện pháp phòng hộ cá nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống bệnh lây qua đường hô hấp. Bệnh này không lây qua đường nước.