Rất hoan nghênh ý thức tiêm ngừa cúm để phòng bệnh, tuy nhiên đây là loại cúm thông thường. Kháng thể tạo ra do chích vacs xin cúm thông thường không có khả năng chống lại virus corana.