Ủ bệnh là virus vào người và phát bệnh, tối đa 14 ngày là trong vòng 14 ngày bệnh phải phát ra, nếu 14 ngày mà không phát ra thì không có virus trong người.