Có người nói con virus nhỏ xíu chui qua mọi thứ, nói vậy là không đúng. Virus ra ngoài môi trường nó nằm trong chất tiết của đường hô hấp gọi là giọt bắn, cái gì ngăn được giọt bắn không vào đường hô hấp là ngừa được bệnh, cho nên khẩu trang 3 lớp hay rửa tay là ngăn được.

Mang khẩu trang khi ra đám đông và khi tiếp xúc từ 2 mét trở lại với người bệnh là hiệu quả, khẩu trang phải trùm qua mũi, trùm luôn cằm, ép phần mũi cho sát, phần sậm ra ngoài.