Để tự giúp mình nhớ uống thuốc đều đặn, bạn có thể chủ động tìm ra biện pháp dễ nhớ nhất cho bản thân như sau:

  • Uống thuốc vào giờ nhất định hàng ngày - gắn với một công việc hàng ngày
  • Để thuốc ở chỗ dễ lấy, dễ nhìn
  • Đặt lời nhắc, chuông báo nhắc uống thuốc trên điện thoại

Nhờ người thân trong gia đình nhắc nhở uống thuốc

  • Chia thuốc hàng ngày vào hộp đựng thuốc để tiện theo dõi
  • Ghi chép, đánh dấu vào lịch theo dõi uống thuốc