• Không đợi lúc nào điều kiện cho phép mới tập: Hãy bắt đầu ngay bất cứ khi nào có thể và không cầu toàn (đòi hỏi phải dành thời gian riêng cho việc tập luyện, hoặc cần phải có nơi tập, dụng cụ phù hợp) việc luyện tập chỉ có tác dụng rõ rệt sau khoảng 2-3 tháng duy trì luyện tập. Do vậy bạn cần duy trì và đừng nản vì chưa thấy hiệu quả trong thời gian ngắn
  • Hãy lắng nghe lời khuyên của Bác sỹ để chọn cách luyện tập thể lực cho riêng mình để phù hợp với tình trạng sức khỏe và bệnh tật hiện tại, lựa chọn lộ trình để duy trì hoạt động thể lực.
  • Hãy luyện tập với cường độ tăng dần: bắt đầu với cường độ thấp, hoạt động nhẹ nhàng, thời gian ngắn. Lắng nghe cơ thể mình và đặt mục tiêu tăng dần để đạt mục tiêu hoạt động ít nhất 30 phút/ngày x 5 ngày trong tuần hoặc hơn nữa nếu cơ thể cho phép
  • Không bao giờ được tập thể thao với một cái bụng rỗng: Khi bạn điều trị tiểu đường, nếu bạn không ăn nhẹ để bổ sung năng lượng trước khi tập thể thao, bạn có thể bị cơn hạ đường huyết