Động kinh ở trẻ em - PGS. TS. Tôn Nữ Vân Anh

Video liên quan
Hôm nay
Bệnh thần kinh ngoại biên

Bệnh thần kinh ngoại biên

Hệ thần kinh ngoại biên bao gồm tất cả các dây thần kinh không nằm ở não và tuỷ sống. Bệnh của hệ th...
Đề xuất cho bạn