Giới thiệu

Thể dục có nghĩa là có thể thực hiện hoạt động thể chất. Nó cũng có nghĩa là có năng lượng và sức mạnh để cảm thấy tốt nhất có thể. Làm cho phù hợp hơn, thậm chí một chút, có thể cải thiện sức khỏe của bạn.