Hướng dẫn Khai báo y tế tại điểm kiểm soát dịch - Vietnam Health Declaration

Với các điểm kiểm soát dịch như nhà hàng, khách sạn, siêu thị, điểm cung cấp dịch vụ, ...
Y tế TV
nCoV